OLYMPUS DIGITAL CAMERAOŚRODEK PSYCHOTERAPII
PSYCHODRAMY
I
SZKOLEŃ

Diagnostyka i kompleksowa pomoc psychoterapeutyczna,
psychologiczna i psychiatryczna dla dorosłych

  • Leczenie nerwic, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia.
  • Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych.
  • Terapia małżeństw i par.
  • Konsultacje i poradnictwo dla rodziców, których dzieci przeżywają niepowodzenia szkolne oraz sprawiają kłopoty wychowawcze.