Oferta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Diagnostyka i kompleksowa pomoc psychoterapeutyczna, psychologiczna i psychiatryczna dla dorosłych

  • Leczenie nerwic, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia.
  • Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych.
  • Socjoterapia indywidualna oraz małżeństw i par.
  • Konsultacje i poradnictwo dla rodziców, których dzieci przeżywają niepowodzenia szkolne oraz sprawiają kłopoty wychowawcze.

więcej: Leczenie

  • Inspirowanie i wspieranie rozwoju osobistego oraz twórczej adaptacji do otaczającej rzeczywistości
  • Szeroko rozumiana pomoc w poszerzaniu własnych możliwości życiowych

więcej: Psychoedukacja

  • Kształcenie i doskonalenie psychoterapeutów

więcej: Terapia własna dla terapeutów

  • Organizacja szkoleń, warsztatów i kursów dla różnych grup zawodowych

więcej: Aktualności

  • Wynajem gabinetów dla lekarzy psychiatrów oraz psychoterapeutów

więcej: osrodekopis_recepcja@onet.pl