Leczenie

„Psychoterapia pomaga odbudować zaufanie do samego siebie,
wyzwala w człowieku siły, by w przyszłości
samodzielnie pokonywał trudności”

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Psychoterapii
„OPiS”

NZOZ „OPiS” jest placówką dla osób dorosłych.
Wszystkie świadczenia w NZOZ „OPiS” udzielane są odpłatnie.
Nie wymagamy skierowania lekarskiego.

Przyjmujemy pacjentów, którzy uskarżają się na:

Ø stany przygnębienia i lęku
Ø napięcie i niepokój
Ø zaburzenia snu
Ø zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi
Ø rozmaite bóle bez stwierdzonych przyczyn biologicznych
Ø nadmierną drażliwość i wybuchowość
Ø bierność, brak aktywności, wycofywanie się z codziennych zajęć
Ø objadanie się lub odwrotnie – nadmierne ograniczanie jedzenia i utratę wagi
Ø nadmierny perfekcjonizm i powtarzanie rozmaitych czynności, które utrudniają codzienne funkcjonowanie
Ø natrętnie powracające myśli
Ø trudności w kontaktach z ludźmi

Przyjmujemy także tych, którzy:

Ø odczuwają brak satysfakcji i niezadowolenie z własnego życia
Ø przeżywają kryzysy życiowe
Ø aktualnie doświadczają trudnych sytuacji
Ø niepokoją się innymi objawami utrudniającymi codzienne życie

Proces psychoterapii poprzedzony jest szczegółową diagnozą psychologiczną (a z uwagi na dobro pacjenta często także diagnozą medyczną). Po wstępnych konsultacjach pacjent otrzymuje informację o proponowanych formach terapii. Po sformułowaniu kontraktu terapeutycznego rozpoczyna się proces psychoterapii.

Informacja o orientacji psychoterapeutycznej i stosowanych metodach >> O Ośrodku

Poradnia Zdrowia Psychicznego

§ badania, konsultacje i porady lekarza psychiatry
§ konsultacje psychologa
§ psychoterapia indywidualna
§ kompleksowa terapia polegająca na połączeniu psychoterapii indywidualnej i psychoterapii grupowej
§ farmakoterapia
§ terapia wspierająca

W terapii grupowej wykorzystujemy różne techniki i metody terapeutyczne, z których wiodącą jest w naszym Ośrodku psychodrama.

Psychoterapia grupowa odbywa się raz na 6-8 tygodni w soboty i niedziele.

Pomiędzy tak zorganizowanymi blokami terapeutycznymi uczestnicy grupy mają systematyczne sesje terapii indywidualnej. Liczebność grup 10 – 14 osób.

Nasze dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że taka forma terapii kompleksowej jest efektywna, a ponadto umożliwia osobom aktywnym zawodowo pogodzić pracę z terapią.

Poradnia Psychologiczna

§ pomoc i poradnictwo psychologiczne
§ diagnostyka psychologiczna (badania testowe)
§ warsztaty tematyczne uzupełniające proces psychoterapii
§ terapia własna dla terapeutów (sesje indywidualne)

Zespół Poradni Psychologicznej zajmuje się także profilaktyką i psychoedukacją, współpracując z Ośrodkiem Psychoterapii Psychodramy i Szkoleń „OPiS” przy realizacji treningów umiejętności psychospołecznych oraz warsztatów edukacyjnych.

więcej: Psychoedukacja

Aktualnie prowadzone grupy terapeutyczne prowadzone metodą psychodramy

GRUPA WEEKENDOWA

Organizacja zajęć i harmonogram: zajęcia w „małej grupie”,  maks. 14-osobowej. Proces terapii będzie trwał 260 godzin dydaktycznych rozłożonych równomiernie w czasie ok.  2 lat. W tym okresie odbędzie się 13 weekendowych bloków terapeutycznych – każdy po 20 godzin dydaktycznych (sob. 9.00 – 13.00 oraz 14.30 – 19.00; nd. 9.00 – 13.00 oraz 14.30 – 18.00).

Pomiędzy blokami będą przerwy ok. 8-tygodniowe. W tym czasie każdy uczestnik grupy kontynuuje sesje indywidualne ze swoim terapeutą i z taką częstotliwością, jaka jest ustalona w kontrakcie terapeutycznym (uczestnictwo w grupie wymaga kontaktu terapeuty grupowego z terapeutą prowadzącym terapię indywidualną).

Do uczestnictwa w tej grupie zapraszamy też osoby szkolące się w psychoterapii i potrzebujące odbycia własnej psychoterapii.

Prowadzenie: Mgr Wiesława Piątek-Janicka (certyfikowany psychoterapeuta, terapeuta, trener i superwizor psychodramy).

Zajęcia odbywają się: w siedzibie Ośrodka „OPiS” – Warszawa-Ursynów, ul. Pileckiego 106.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje: recepcja „OPiS” (22) 644 65 89 (prosimy podać nr tel., oddzwonimy); e-mail: osrodekopis_recepcja@onet.pl

GRUPA „POPOŁUDNIOWA”

Organizacja zajęć i harmonogram: zajęcia w „małej grupie”,  maks. 12-osobowej. Proces terapii będzie trwał 96 godzin dydaktycznych rozłożonych równomiernie w czasie 1 roku. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącukażda sesja trwa 4 godziny dydaktyczne (wtorki: 17.00 – 20.00). Planowane zakończenie – maj 2018

Dla: grupa przeznaczona jest zarówno dla osób będących w trakcie terapii indywidualnej oraz dla tych, którzy zakończyli już proces terapii indywidualnej jak i dla osób, które dotychczas psychoterapii nie przechodziły. (W przypadku osób, które aktualnie są w indywidualnym procesie terapii uczestnictwo w grupie wymaga kontaktu terapeuty grupowego z terapeutą prowadzącym terapię indywidualną.)

Kwalifikacja do grupy: w formie indywidualnej konsultacji (bezpłatnej).

Prowadzenie: lek. med. Agata Majewska-Stefaniak (specjalista psychiatra, terapeuta psychodramy)

Zajęcia odbywają się: w siedzibie Ośrodka „OPiS” – Warszawa-Ursynów, ul. Pileckiego 106.

Koszt 4-godzinnej sesji (godziny dydaktyczne): 120 PLN (płatność gotówką w kasie „OPiS”)

Zgłoszenia i dodatkowe informacje: recepcja „OPiS” (22) 644 65 89 (prosimy podać nr tel., oddzwonimy); e-mail: osrodekopis_recepcja@onet.pl

Aktualizacja 19.03.2018

UWAGA! Trwają zapisy na kolejną edycję treningu relaksacyjnego

Prowadzenie: mgr Anna Wnuk – psycholog

Dla: zapraszamy osoby, które doświadczając stresu w życiu codziennym,
chciałyby poznać sposoby na obniżenie napięcia organizmu, przynoszące
uczucie odprężenia i rozluźnienia.

Organizacja zajęć: zajęcia w „małej grupie”, maks. 8-osobowej. Trening pomyślany
został jako cykl 5-ciu lekcji relaksacji, będących bazą do ćwiczeń w domu.

Kalendarium: termin zajęć – zostanie ustalony, gdy zbierze się wymagana ilość osób

Miejsce zajęć: siedziba Ośrodka „OPiS”.

Koszt warsztatu: 400 PLN (80 PLN za godzinę).

Zgłoszenia: dodatkowe informacje i zapisy pod numerem tel. (22) 644 65 89 (prosimy podać nr tel., oddzwonimy); e-mail: osrodekopis_recepcja@onet.pl
Pierwsze zajęcia mają charakter w dużej mierze teoretyczny i służą wyjaśnieniu zjawiska stresu i relaksacji pod kątem proponowanych technik.
Wraz z poznawanymi stopniowo metodami relaksacji, uczestnicy otrzymują płyty CD z nagranymi instrukcjami ułatwiającymi kontynuowanie ćwiczeń po zakończeniu spotkań.

Systematyczne doskonalenie umiejętności relaksacyjnych umożliwi lepsze radzenie sobie w sytuacjach stresujących oraz zmniejszenie negatywnych skutków stresu dnia codziennego.

Aktualizacja 19.03.2018

Uprzejmie informujemy, że w celu poprawy komunikacji naszych Klientów z ośrodkiem uruchomiony został nowy adres email osrodekopis_recepcja@onet.pl przeznaczony do kontaktu z recepcją (umawianie i odwoływanie wizyt).

Wszelkie informacje dotyczące terapii indywidualnej, grup terapeutycznych, badań lekarskich itp. prosimy kierować na nowy adres.