Psychoedukacja

„Nigdy nie jest za późno, by zrobić coś dla siebie”

Oferta Ośrodka „OPiS” nie jest tylko ofertą terapeutyczną. Ośrodek przygotowuje także krótkie i dłuższe zajęcia warsztatowe o charakterze edukacyjnym, w czasie których będzie można nabyć między innymi następujących umiejętności:

  • rozpoznawanie manipulacji i obrona przed nią
  • doskonalenie komunikacji interpersonalnej
  • radzenie sobie ze stresem
  • rozwijanie postawy asertywnej

Warsztaty przeznaczone są zarówno dla tych, którzy przeszli swój proces terapii, jak i dla tych, którzy pragną rozwijać swoją osobowość i doskonalić swoje umiejętności psychospołeczne.

Warsztaty edukacyjne przygotowywane są w Ośrodku sukcesywnie, a informacje dotyczące tematyki i terminów zajęć publikowane będą na bieżąco na naszej stronie wAktualnościach

Obecnie zachęcamy do zapoznania się z cyklem warsztatowym:

„Szkoła dla Rodziców”

Ośrodek Psychoterapii Psychodramy i Szkoleń „OPiS” proponuje program pomocy dla rodziców, których dzieci przeżywają problemy nazywane ogólnie „niepowodzeniami szkolnymi”. Program naszego ośrodka przeznaczony jest przede wszystkim dla tych rodziców, którzy mają przekonanie, że ich dziecko rozwija się równomiernie i w sposób prawidłowy, a mimo to przeżywa w szkole konflikty, niechętnie w szkole przebywa i nie osiąga satysfakcjonujących wyników w nauce.

Program pomyślany jest jako:

  • wspieranie rodziców w ich rodzicielskich funkcjach,
  • pokazywanie drogi do poznania i zrozumienia własnego dziecka,
  • kształtowanie najkorzystniejszych relacji dziecka z rodzicami i środowiskiem,
  • uczenie metod pracy z dzieckiem

Program realizowany jest przez pedagogów i psychologów jako cykl zajęć grupowych w ramach „Szkoły dla Rodziców” w formie warsztatów, dyskusji i wykładów lub sesji indywidualnych.

MIEJSCE ZAJĘĆ

„OPiS” Warszawa – Ursynów ul. Pileckiego 106. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: sekretariat „OPiS”: (22) 644 65 89;

więcej: Aktualności