O ośrodku

SONY DSC

Ośrodek Psychoterapii Psychodramy i Szkoleń „OPiS” powstał w sierpniu 2005r. Jest placówką prywatną. Fundamentem, na którym opiera się Ośrodek, już od czasu powstania samego pomysłu powołania takiej placówki, są dwie idee: nieść pomoc i doskonalić tych, którzy pomoc tę mogą ofiarować.

Dla realizacji zadań zgodnych z ideą pomagania w marcu 2006r. powołany został do życia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Psychoterapii „OPiS”.
W ramach NZOZ działają dwie poradnie: Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Psychologiczna. Obydwie Poradnie stawiają sobie za cel:

  • przyczynowe leczenie grupy schorzeń określanych potocznie jako nerwice,
  • leczenie zaburzeń osobowości,
  • zwiększenie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych bez korzystania z leków.

W Poradniach NZOZ można korzystać zarówno z terapii indywidualnej jak i grupowej. Oferujemy też pomoc i poradnictwo psychologiczne, konsultacje psychiatryczne oraz farmakoterapię.
Orientacja prowadzonej psychoterapii to podejście zintegrowane, dostosowane do potrzeb pacjenta (integrowanie różnych podejść ze szczególnym uwzględnieniem nurtu poznawczego, dynamicznego i systemowego).
Elastyczność i różnorodność stosowanych metod i technik terapeutycznych wzbogaca proces terapii. Zgodnie z tą tezą w Ośrodku „OPiS” grupy terapeutyczne prowadzone są „kompleksowo”, co oznacza, że wykorzystywane są zarówno metody dyskusyjne jak i niewerbalne: arteterapia, elementy muzykoterapii, pantomima i psychodrama. Ośrodek „OPiS” specjalizuje się w stosowaniu psychodramy i dlatego oferuje również grupy terapeutyczne oraz warsztaty tematyczne prowadzone w oparciu o klasyczną, morenowską psychodramę. Psychodramę stosujemy także dla celów pozaterapeutycznych.

Dla realizacji drugiej idei: doskonalenia i kształcenia, powołany został dział szkoleń, który zajmuje się prowadzeniem:

  • grup terapeutycznych dla osób starających się o certyfikat psychoterapeuty
  • szkoleń doskonalących warsztat zawodowy psychoterapeuty – warsztaty specjalistyczne
  • innych szkoleń psychologicznych i kursów edukacyjnych

Informacje o terminach i tematach warsztatów i szkoleń można znaleźć w dziale Aktualności.

Ośrodek „OPiS” zatrudnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę klinicystów i dydaktyków. Stały Zespół Ośrodka to: lekarze (specjaliści psychiatrzy lub będący w trakcie specjalizacji z psychiatrii) i psycholodzy (posiadający specjalizację z psychologii klinicznej). Kadra Ośrodka jest związana z Sekcją Naukową Psychoterapii i Sekcją Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez to Towarzystwo bądź jest w trakcie atestowanych szkoleń i superwizji wymaganych do uzyskania takiego certyfikatu. Grupy terapeutyczne wg klasycznej, morenowskiej psychodramy prowadzone są wyłącznie przez psychoterapeutów z ukończonym II stopniem szkolenia w psychodramie i posiadających dyplom Psychodrama Institut für Europa E.V. Kadra dydaktyczna to psycholodzy doświadczeni w prowadzeniu szkoleń i warsztatów oraz posiadający odpowiednie kwalifikacje (potwierdzone dyplomami i certyfikatami).

Ośrodek „OPiS” współpracuje z Polskim Instytutem Psychodramy.